ชนิดของการรักษาและเทคโนโลยี

ชนิดของการรักษา และ เทคโนโลยี

การแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยเลเซอร์ ปัจจุบันมี 2 ประเภท

Infographicนอกจาก เลเซอร์แก้ไขปัญหาสายตาแล้วทางศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ ยังมีการแก้ไขปัญหาสายตาอื่น ๆ อาทิเช่น

- ICL (Intraocular contact lens) คล้ายกับการใส่คอนแทคเลนส์ไว้ภายในดวงตา โดยเลนส์มีการออกแบบที่เหมาะสมกับคนไข้นั้น ๆ และวัสดุที่ใช้ผลิตทำจากคอลลาเจนสังเคราะห์ ที่มีความปลอดภัย คงความใสและนิ่มมาก เหมาะสมกับบุคคลที่มีค่าสายตาสั้น เอียง มาก ๆ หรือกระจกตาไม่เหมาะสมต่อการทำเลเซอร์

- RLE(Refractive Lens Exchange) การทำการแก้ไขสายตา โดยการเปลี่ยนแปลงเลนส์แก้วตา เหมาะสมกับบุคคลที่เริ่มพบเลนส์แก้วตาขุ่นบ้าง หรืออายุมากร่วมกับสายตายาวมาก ซึ่งในปัจจุบันมีเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ (Premium IOL) เช่น multifocal IOL (มองได้หลายระยะ) หรือ Toric IOL (แก้ปัญหาสายตาเอียง) หรือ Aspheric IOL (เลนส์พิเศษลดแสงกระจาย) เป็นต้น

ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ เราตระหนักถึง คุณภาพการรักษา โดยเทคโนโลยี่ที่ตรวจวิเคราะห์ วางแผนการรักษา ร่วมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือรักษาเทคโนโลยี่สูงจาก Carls Zeiss;Germany รวมทั้งทีมจักษุแพทย์ เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและเลเซอร์แก้ไขสายตาที่มีประสบการณ์ อีกทั้งทีมบุคลากรที่ให้คำปรึกษา เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้ผู้รับบริการรักษาที่เรา ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ