คุณนฤมล พลคะชา

Natnicha

คุณนฤมล พลคะชา

อายุ: 48 ปี อาชีพ: พนักงานบริษัทเอกชน

ค่าสายตา

R -4.50 ≘0.25 x180°

L -5.00

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

เคยใส่แวานตามาก่อนแล้วเปลื่ยนใส่คอนแทคเลนส์นานพอสมควร เริ่มรู็สึกรำคาญตัวเองเพราะเสียเวลากับการใส่คอนแทคเลนส์และมองอะไรก็ไม่ชัด ทำอะไรก็ลำบาก จึงตัดสินใจทำเลสิคที่นี่เพราะว่าเครื่องมือใหม่และทันสมัย ประทับใจทีมแพทย์ให้คำแนะนำดี พนักงานบริการดี

ความประทับใจหลังทำ :

หลังจากทำเลสิคมาแล้วรู้สึกชีวิตมีอิสระเสรี สะดวกสบาย ไร้กังวลเพราะสามารถมองใกล้และมองไกลได้อย่างชัดเจน