คุณภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง

Natnicha

คุณภูมิทัศน์ ตระกูลรุ่ง

อายุ: 16 ปี อาชีพ: นักเรียน

ค่าสายตา

R -1.25 ≘0.25 x135°

L -1.25 ≘0.25 x10°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

อยากทำที่นี่เพราะมีหมอที่เชี่ยวชาญมากๆๆๆ

ความประทับใจหลังทำ :

ประเทศบ้านเมืองดูสวยงาม ตึกอาคารดูสดใส เพราะสีสันอันมองเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทำให้มองเห็นคนอื่นว่ารู้สึกอย่างไรจากการแสดงท่าทาง หน้าตา ทั้งที่ก่อนหน้าไม่สามารถทำได้