คุณสมพงษ์ ชมภูสวัสดิ์

Natnicha

คุณสมพงษ์ ชมภูสวัสดิ์

อายุ: 47 ปี อาชีพ: พนักงานบริษัท

ค่าสายตา

R -2.50 ≘1.25 x101°

L -2.25 ≘1.00 x87°

ความประทับใจหลังทำ :

ประทับใจมากทำให้สะดวกไม่ต้องใช้แว่นสายตา รู้สึกดีที่ได้มองผ่านสายตาตัวเอง