คุณอจิราภา มณฑลชัย

Natnicha

คุณกัญฐณา ผ่องยิ่ง

อายุ: 47 ปี อาชีพ: ไม่ระบุ

ค่าสายตา

R -7.50 ≘0.75 x165° Add+1.75

L -7.50 ≘0.75 x180° Add+1.75

ความประทับใจหลังทำ :

สะดวกสบายไม่ต้องใส่แว่น และ คอนแทคเลนส์ เดินทางไปเที่ยว,ไปต่างจังหวัดก็สะดวกสบายไม่ต้องคอยดูแลแว่นและคอนแทคเลนส์