คุณสืบศิริ ดิสนีเวทย์

Natnicha

คุณสืบศิริ ดิสนีเวทย์

อายุ: 40 ปี อาชีพ: พนักงานบริษัท

ค่าสายตา

R -2.75

L -1.00

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

หลังจกาได้ศึกษาข้อมูลด้านเครื่องมือเทคโนโลยี ด้าน LASIK มาพอสมควร รู้สึกมั่นใจในเครื่องมือของที่ TOP CHAROEN LASIK Center โดยเฉพาะเมื่อได้พบคุณหมอตุลยาแล้วก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้น

ความประทับใจหลังทำ :

ได้ตื่นขึ้นมาเห็นโลกใหม่โดยไม่ต้องถึ่งแว่นตา & Contact Lens อีกต่อไป.. รู้สึกดีจริงๆค่ะ