คุณนิพนธ์ ดิลกไพบูลย์

Natnicha

คุณนิพนธ์ ดิลกไพบูลย์

อายุ: 31 ปี อาชีพ: ธุระกิจส่วนตัว

ค่าสายตา

R -5.00

L -5.00

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ความเชี่ยวชาญของแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย

ความประทับใจหลังทำ :

รู้สึกดีใจเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่