คุณสมนึก วัฒนศิริ

Natnicha

คุณสมนึก วัฒนศิริ

อายุ: 51 ปี อาชีพ: พนักงานไปรษณีย์ไทย

ค่าสายตา

R -9.25

L -9.00

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

มั่นใจเครื่องมือที่ทันสมัย และทีมงานศูนย์ฯมากๆ

ความประทับใจหลังทำ :

มีความสุขมาก เหมือนได้ชีวิตใหม่