คุณบัวนวล นวมน้อย

Natnicha

คุณบัวนวล นวมน้อย

อายุ: 38 ปี อาชีพ: แม่ค้า

ค่าสายตา

R -2.75 ≘0.25 x130°

L -2.75

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

เหตุผลที่เลือก TOP.LASIK Center นี้ เพราะไปใช้บริการศูนย์รักษาตาท็อปเจริญทุกเดือนค่ะ

ความประทับใจหลังทำ :

ทำ LASIK แล้วมีความประทับใจมากๆ แล้วเห็นชัด สบายตามากๆค่ะ