คุณกัญฐณา ผ่องยิ่ง

Natnicha

คุณกัญฐณา ผ่องยิ่ง

อายุ: 46 ปี อาชีพ: ค้าขาย

ค่าสายตา

R -4.75 ≘1.00 x180°

L -6.50 ≘0.75 x150°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

- มีความมั่นใจในอุปกรณ์ และเครื่องมือ
- เป็นศูนย์รักษาโดยตรง

ความประทับใจหลังทำ :

มีความสะดวกสบายชีวิตสดใสขึ้นมาก