คุณเมธาวี เมธาขจรกุล

Natnicha

คุณเมธาวี เมธาขจรกุล

อายุ: 23 ปี อาชีพ: นักศึกษา

ค่าสายตา

R -3.25 ≘0.75 x180°

L -3.75 ≘0.25 x180°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

สายตาสั้นไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ

ความประทับใจหลังทำ :

สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งคอนแทคเลนส์ หรือแว่นตา