คุณศจีปรียา วงศ์ณวิสิทธิ์

Natnicha

คุณศจีปรียา วงศ์ณวิสิทธิ์

อายุ: 28 ปี อาชีพ: พนักงงานบริษัท

ค่าสายตา

R -4.50 ≘2.50 x10°

L -3.50 ≘1.50 x15°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ที่ TOP.LASIK CENTER มีชื่อเสียงด้านการทำ LASIK เครื่องมือทันสมัย การบริการอยู่ในระดับดีมากถึงมากที่สุดจากการสืบค้น และสอบถามจากผู้เคยใช้บริการ

ความประทับใจหลังทำ :

ชื่นชอบตั้งแต่ก้าวแรกที่เช้ามาใช้บริการ พนักงานให้ความรู้เป็นกันเอง บริการดีทุกคนคุณหมอใจดีและก็น่ารัก การมองเห็นตอนนี้ปกติ 100% ค่ะ ขอขอบคุณศูนย์เลสิตท็อปเจริญมากนะคะที่ทำให้มีชีวิตใหม่ที่สดใสอีกครั้ง ^_^