คุณวรดา ทรัพย์เฉลิม

Natnicha

คุณวรดา ทรัพย์เฉลิม

อายุ: 32 ปี อาชีพ: พนักงานบริษัท

ค่าสายตา

R -3.50

L -3.50 ≘0.25 x170°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ไม่อยากใส่แว่น และไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์ เพระาบางครั้งรีบกับการทำธุระ บางครั้งต้องหาแว่นเสียเวลาในการถอดคอนแทคเลนส์

ความประทับใจหลังทำ :

รู้สึก HAPPY กับการใช้ชีวิต ไม่ต้องคอยใส่ล้างและถอดใส่คอนแทคเลนส์ เหมือนได้ชีวิตใหม่ มีความสุขมากๆค่ะ สนุกกับการมอง