คุณสุรีว์วัลย์ สันติเลขะกุล

Natnicha

คุณสุรีว์วัลย์ สันติเลขะกุล

อายุ: 49 ปี อาชีพ: แม่บ้าน

ค่าสายตา

R -5.75 ≘0.75 x110° add+2.00

L -5.75 ≘0.75 x55° add+2.00

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

1.มั่นใจคุณภาพเครื่อง
2.มั่นใจในตัวแพทย์ผู้ทำ
3.สถานที่ใกล้บ้าน สะดวก
4.ราคาเหมาะสม

ความประทับใจหลังทำ :

สะดวก ชัดเจน ไม่มีปัญหาหลังการทำ ใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างได้สะดวก อัธยาศัยผู้ให้บริการการรักษา โดยเฉพาะคุรหมอผู้ทำ และน้องๆที่ให้บริการ