คุณวัลยา สิริธัญกิจ

Natnicha

คุณวัลยา สิริธัญกิจ

อายุ: 26 ปี อาชีพ: ค้าขาย

ค่าสายตา

R -9.55 ≘1.00 x180°

L -10.25 ≘0.75 x165°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ศึกษาจากเว็บไซต์ ดูทันสมัยเมื่อโทรสอบถามสามารถให้คำปรึกษาอย่างมั่นใจ

ความประทับใจหลังทำ :

คุณหมอตุลยา มีความเป็นกันเองมาก และผู้ช่วยทุกคนมีความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตดีขึ้นมาก ไม่ต้องใส่แว่นตาที่หนาๆ อีกแล้วคะ