คุณบุปผา ประธานเจริญ

Natnicha

คุณบุปผา ประธานเจริญ

อายุ: 30 ปี อาชีพ: พนักงานบริษัทเอกชน

ค่าสายตา

R -7.25 ≘1.25 x180°

L -7.00 ≘1.25 x180°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

มั่นใจในฝีมือของคุณหมอและเจ้าหน้าที่ และเป็นสถานที่ที่มีเครื่องมือทันสมัย โดยก่อนทำได้ศึกษาหาข้อมูลจากหลายที่ และที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่อื่นในภาคเอกชน

ความประทับใจหลังทำ :

เหมือนเกิดใหม่ ไม่ต้องติดอยู่ในกรอบแว่นไม่ต้องคอยเช็คแว่นได้มองสิ่งรอบตัวมากขึ้นใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นไม่ต้องคอยระวังเรื่องแว่นตาแตกขอบคุณ ศูนย์เลสิคท็อปเจริญมากๆค่ะ