คุณสโรจินต์ หงส์ชัยมงคล

Natnicha

คุณสโรจินต์ หงส์ชัยมงคล

อายุ 28 ปี อาชีพ: ข้าราชการ(ทันตแพทย์)

ค่าสายตา

R -4.00

L -3.75 ≘0.25 x180°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

- คุณหมอและบุคลากรให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง
- เครื่องมือทันสมัยและสะอาด Sterilization ดี

ความประทับใจหลังทำ :

- คุณหมอน่ารักมากๆ บอกข้อมูลการรักษาอย่างดี
- บุคลากรทุกคนเป็นกันเอง ให้เกรติคนไข้
- หลังรับการรักษา รู้สึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องใส่แว่นตา/ Contact lens ขอบคุณทุกคนค่ะ