พญ.อริยา ดุษฎีโหนด

Doctor_thumb

พญ.อริยา ดุษฎีโหนด

Specialty :
หู คอ จมูก
Qualification Medical School :
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
Board of Otolarynglogy :
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
Sub-Board of Otolarynglogy :
ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Present Position :
- 2555 – ปัจุบัน         แพทย์หู คอ จมูก ประจำศูนย์ TCEC
- 2553 – 2554           อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
- 2549 – 2550           อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี