นพ.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

นพ.กิตติชัย crop

นพ.กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Qualification Medical School :
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Ophthalmology :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sub-Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลราชวิถี
Present Position :
- อาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ