นพ.ธวัชชัย ชาติเชื้อ

นพ.ธวัชชัย

นพ.ธวัชชัย ชาติเชื้อ

Specialty :
จักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา และต้อกระจก
Qualification Medical School :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Board of Ophthalmology :
จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Sub-Board of Ophthalmology :
จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Present Position :
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งเสริมสร้าง ศัลยกรรมเปลือกตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ