นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง

นพ.จิรวุฒ

นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Qualification Medical School :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Board of Ophthalmology :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Sub-Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลราชวิถี
Present Position :
- อาจารย์หน่วยจอประสาทตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ