นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

นพ.ยุทธพงษ์ crop

นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

Specialty :
จักษุวิทยาวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา
Qualification Medical School :
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Sub-Board of Ophthalmology :
CEDAR SINEI – Medical Center, LA, CA, USA
Present Position :
- อาจารย์แพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก และกล้ามเนื้อตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ