พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์

SAMSUNG CSC

 

พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา
Qualification Medical School :
แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Board of Ophthalmology :
มหาวิทยาลัยมหิดล, รามาธิบดี
Sub-Board of Ophthalmology :
Cornea and Refractive Surgery UC, Irvine
Present Position :
- หัวหน้าศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ