นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

Doctor_thumb

นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา
Qualification Medical School :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
Board of Ophthalmology :
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา สถาบันกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
Sub-Board of Ophthalmology :
อนุมัติบัตรเชี่ยวชาญพิเศษ สาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลศิริราช
Present Position :
- ผู้อำนวยการศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ
- จักษุแพทย์ประจำศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ
- สมาชิกสมาคม ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย