แพ็คเกจ

e-brochure1

Package

Package ตรวจสุขภาพตา HOC (Healthy Ocular Check-up) :

เป็นการตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ แบ่งระดับ จากกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงโรคทางตาและโรคประจำตัว รวมทั้งประวัติครอบครัว โดยมี 3 ระดับ

1) Standard : เหมาะกับอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่ไม่มีความเสี่ยงโรคทางตา โดยเราเน้นตรวจประเมินการมองเห็น ภาวะตาเข การมองภาพ 3 มิติ รวมทั้งลานสายตาเบื้องต้น ความดันตา รวม 6 ขั้นตอน ได้แก่

o ตรวจสภาพตาทั่วๆไป (General eye examination) โดยจักษุแพทย์

o ตรวจ Screening VA, Blood pressure

o ตรวจตาโดยเครื่อง Digital Slit lamp

o ตรวจเช็คสายตาโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto-Refract meter)

o ตรวจวัดความดันน้ำในลูกตา (Pneumatic Tonometer) เพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคต้อหิน

o ตรวจเช็คความสามารถในการมองเห็นโดย เครื่อง Vision Tester: Stero-optic : USA ทั้งหมด 11 รายการ

2) Premium : เหมาะกับอายุช่วง 40-55 ปี เนื่องจากอาจพบโอกาสพบโรคทางตามากขึ้น เช่น ภาวะสายตายาวตามอายุ โรคต้อหิน โรคต้อกระจก และโรคทางจอรับภาพ เป็นต้น การตรวจนี้จะเพิ่มจากการตรวจสุขภาพตา standard คือวัดค่าสายตาแบบละเอียด manifest refraction, ถ่ายรูปจอรับภาพโดยไม่ต้องหยอดยา (nonmydriatic fundus camera) เพื่อตรวจความผิดปกติเช่นขั้วประสาทตา และจุดรับภาพ, ตรวจความหนากระจกตา เป็นต้น

3) Platinum : เหมาะกับคนไข้สูงอายุหรือมีความเสี่ยงพบโรคทางจักษุ เช่น โรคประจำตัวโดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือประวัติกรรมพันธุ์โรคตา โดยการตรวจนี้จะเพิ่มจากการตรวจสุขภาพตา Premium โดย การตรวจลานสายตาคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey visual field) ที่มาตรฐานทางการแพทย์ในการตรวจภาวะโรคต้อหิน หยอดยาขยายม่านตาเพื่อทำการตรวจจอรับภาพอย่างละเอียด ตรวจโรคต้อกระจกอย่างละเอียด.

Package ตรวจตาเบาหวาน :

     เนื่องจากคนไข้เบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลสูงหรือเป็นเบาหวานมานานอาจมีผลทำให้เกิด เบาหวานขึ้นจอตาได้ ถ้าไม่เคยตรวจจอตาอย่างละเอียดอาจทำให้เกิดเลือดออกภายในตาหรือเกิดการรั่วของน้ำเลือดทำให้จุดรับภาพบวมได้ ผลให้คนไข้ตามัวได้ถ้ารักษาช้าอาจทำให้ตาบอดถาวรได้ แต่ถ้าจักษุแพทย์ตรวจพบก่อนอาจทำการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นถาวรได้. ดังนั้นคนไข้เบาหวานควรตรวจประเมินจอรับภาพเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสสูญเสียการมองเห็นจากเบาหวานขึ้นตา ขั้นตอนจักษุแพทย์จะทำการหยอดขยายม่านตาหรือกล้องถ่ายภาพจอตา เพื่อตรวจจอรับภาพอย่างละเอียด

Package สลายต้อกระจกแผลเล็ก :

     ทางศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เรามีเครื่องตรวจสภาพตา ซึ่งมีศักยภาพเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ระดับแนวหน้า เครื่องวัดกำลังเลนส์ตาเทียมที่แม่นยำโดยใช้แสงเลเซอร์ (IOL master;500) เลนส์ตาเทียมมาตรฐานอเมริกาและยุโรปหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละบุคคลเพื่อผลการมองเห็นที่ดี และเครื่องสลายต้อกระจกแผลเล็ก (Infinity ; ALCON ; U.S.A.) ที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย รวมถึงเราใช้อุปกรณ์ผ่าตัดเฉพาะบุคคล (Custom Pak ; ALCON ; U.S.A.) เพื่อลดโอกาสแพร่ติดเชื้อ พร้อมทีมจักษุแพทย์ต้อกระจกที่มีประสบการณ์สูง ทำให้การฟื้นการมองเห็นหลังรักษาเร็วและสบายตา หลังผ่าตัดสามารถกลับพักฟื้นที่บ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล

Package รักษาลอกต้อเนื้อ :

     ทางศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เราดูแลรักษาโรคต้อเนื้อตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงขั้นรุนแรง โดยรักษาผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ (Graft) เพื่อลดโอกาสเกิดโรคต้อเนื้อซ้ำลง 5-6 เท่าจากวิธีผ่าตัดลอกต้อเนื้อปกติ ให้ผลการรักษาที่ได้ดีและสวยงามซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสูงของการรักษาต้อเนื้อ

Package ผ่าตัดแก้ไขภาวะตาเข

     ทางศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เรามีเครื่องมือการตรวจภาวะตาเขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านตาเขที่มีประสบการณ์ โดยกรณีภาวะตาเขที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้ตรงเพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้น หรือเพื่อความสวยงามเสริมบุคลิกภาพทำให้คนไข้กลับไปสู่สังคมด้วยความมั่นใจ โดยการผ่าตัดจักษุแพทย์ใช้ไหมละลายพิเศษ ชนิดแผลเล็กสามารถกลับบ้านได้เลยหลังผ่าตัดเสร็จ

Package ตรวจสุขภาพทางหู คอ จมูก :

     เหมาะสำหรับทุกท่านที่ห่วงใยสุขภาพ โดยเฉพาะท่านมีปัญหาสุขภาพทางหู คอ จมูกมาก่อน หรือกำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ เพื่อทำการตรวจ และแก้ไข รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา หรือโรคต่างๆ ทางหู คอ จมูก เช่น ประสาทหูเสื่อมระยะเริ่มต้น หูอื้อเป็นๆหายๆ

1. Package ตรวจสุขภาพหู และตรวจการได้ยิน

     เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีอาการคันหรือเจ็บหูเป็นๆ หายๆ หูแฉะ หรือ มีขี้หูมากขึ้นเมื่อใช้ cotton buds หูอื้อ ลมออกหู หรือรู้สึกได้ยินเสียงพูดไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยหาสาเหตุเบื้องต้นของอาการวิงเวียนศีรษะ เพื่อตรวจวินิจฉัยและแก้ไขตามสาเหตุที่แท้จริงได้ถูกต้อง รวมถึงการรับทราบวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพช่องหูและการได้ยิน เพื่อจะได้มีสุขภาพหู และการได้ยินที่ดีอยู่กับเราไปนานๆ เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ประสาทการได้ยินเสียมากขึ้นเรื่อยๆ จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือไม่ให้โรคลุกลามเป็นมากขึ้นได้ ถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี

     เราตรวจด้วย เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometer) และเครื่องวัดความดันในหูชั้นกลาง (Tympanometer) ซึ่งเป็นมาตรฐานและรุ่นเดียวกับในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ การตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกพิเศษเฉพาะทางหู คอ จมูก ภายใต้การดูแลของแพทย์ และรับการตรวจสุขภาพหู ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลรักษาโรคและปัญหาต่างๆโดยแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางหู คอ จมูก ซึ่งมีประสบการณ์ในโรงเรียนแพทย์มานาน

2. Package Screening Program ทาง หู คอ จมูก

     เหมาะสำหรับผู้ที่เคยประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การทำงานไม่เป็นปกติแบบชั่วคราว หรือถาวรของอวัยวะทางหู คอ จมูก เช่น หูอื้อ ปวดหูเป็นๆ หายๆ นอนกรน เจ็บคอหรือคอแห้งในตอนเช้า จุกในคอ มีเสมหะตอนเช้าหรือระหว่างวัน มีกลิ่นปาก กรดไหลย้อน เป็นหวัดหรือ คัดจมูก น้ำมูกบ่อยๆ เสียงแหบ แผลในปากเป็นๆหายๆ

การตรวจดูโครงสร้างและการทำงานประสานกันของอวัยวะทางหู คอ จมูกด้วยเครื่องมือตรวจ Digital Telescope ซึ่งสามารถบันทึกภาพเพื่อการวินิจฉัย การรักษาและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ ช่วยให้ตรวจพบสาเหตุ ซึ่งจะนำไป สู่การแก้ไข ทำการรักษาได้ถูกต้อง แนวทางการปฏิบัติตัวในระยะยาวเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำ ทั้งยังช่วยป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรง เพื่อทำให้สุขอนามัย ทางหู คอ จมูก รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น