คุณนรีสิริ ธราธารกุลวัฒนา

jutharat

คุณ นรีสิริ ธราธารกุลวัฒนา

อายุ 27 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท

ค่าสายตา

R -7.00 ≘0.50 x180°

L -7.25

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ได้ศึกษา & สอบถามข้อมูลจากทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และทาง Website และดูรายการเจาะใจ รู้สึกชื่นชอบในเรื่องเครื่องมือที่ทันสมัย / ทีมแพทย์เชี่ยวชาญ / เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ / สถานที่ดูสะอาดสะอ้าน

ความประทับใจหลังทำ :

- รู้สึกดีที่ไม่ต้องใส่ Contact lens อีกต่อไป
- คุณหมอ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดูแลดี เป็นกันเอง