คุณกิ่งแก้ว มณีวงษ์

kingkew

คุณ กิ่งแก้ว มณีวงษ์

อายุ 33 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

ค่าสายตา

R -4.75 ≘0.50 x40°

L -4.75 ≘0.50 x40°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย ความชำนาญในทีมแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย

ความประทับใจหลังทำ :

รู้สึกดีมากกับการมองเห็นที่สะดวกสบาย กลับมาใช้ชีวิตปกติ ไม่ยุ่งยาก และความประทับใจในบริการของแพทย์และทีมงาน อยากให้เพื่อนคนอื่นลองเปลี่ยนชีวิตมุมมองที่ดี และทันสมัยดูค่ะ