คุณกรกวิน หาญสมบัติ

Kornkawan

คุณ กรวิน หาญสมบัติ

อายุ 29 ปี อาชีพ ผู้แทนยา

ค่าสายตา

R +3.75 ≘1.00 x170°

L +4.00 ≘2.50 x180°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

มีเพื่อนแนะนำ พญ.ตุลยา อยากทำเพราะอยากเปลี่ยนหน้าตา ลองไม่ใส่แว่นดูบ้าง

ความประทับใจหลังทำ :

ใส่แว่นมาตั้งแต่ 2 ขวบ เพราะสายตายาวแต่กำเนิด พอทำ LASIK แล้วไม่ต้องใส่แว่น ก็แต่งหน้า แต่งตาสนุกขึ้น ใส่ขนตาปลอม ใส่แว่นกันแดดสวยๆ ไม่ต้องสั่งทำ lens พิเศษ มีแต่คนทัก และเพื่อนๆก็อยากทำ LASIK ตามเรากันหลายคน