คุณดำรง เทพเสน

Damrong

คุณ ดำรง เทพเสน

อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานขาย

ค่าสายตา

R -7.75 ≘1.25 x180°

L -8.25 ≘1.00 x175°

ความประทับใจหลังทำ :

ก่อนหน้านี้สวมแว่นสายตายอมรับบางครั้งไปนำเสนอขายสินค้าไม่ค่อยมั่นใจเพราะเลนส์แว่นหนามาก หลังทำเลสิคเสร็จ มีเคืองตาหลังทำคืนแรกเท่านั้น วันรุ่งขึ้นเปิดตาเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเห็นได้ชัดแบบนี้ ทุกอย่างดีมากไม่มีอาการข้างเคียงอย่างที่คนอื่นเตือนมาก่อนรักษา รู้สึกชีวิตมีความสุขมากครับ ขอบคุณคุณหมอและเทคโนโลยีในการแก้ไขสายตาที่ศูนย์แห่งนี้