คุณณัฐณิชา จันทร์เสาร์

Natnicha

คุณ ณัฐณิชา จันทร์เสาร์

อายุ: 25 ปี อาชีพ: นักธุรกิจ

ค่าสายตา

R -4.75 ≘0.25 x180°

L -4.50 ≘0.25 x175°

เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

ปกติใช้บริการเกี่ยวกับการซื้อสินค้า แว่นตา คอนแทคเลนส์ ที่ TOP CHAROEN เป็นประจำอยู่แล้ว TOP LASIK Center มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รู้สึกไว้วางใจกับการทำ LASIK ที่นี่ค่ะ

ความประทับใจหลังทำ :

การดูแลเอาใจใส่ตลอดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากทำ LASIK แล้ว ทำให้รู้สึกประทับใจกับความห่วงใย และการให้บริการที่ดีค่ะ