การเตรียมตัวก่อนและหลังการรักษา

head_01

การเตรียมตัวก่อนตรวจประเมินสภาพตา ก่อนทำเลสิค

• ผู้รับการรักษาต้องถอดคอนแทคเลนส์ ก่อนที่จะมาตรวจ ให้ใช้แว่นสายตาแทนได้

Soft Lens (ชนิดนิ่ม) ถอดก่อน อย่างน้อย 3-7 วัน

Hard Lens (ชนิดแข็ง) หรือ RGP อย่างน้อย 7-14 วัน

• ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากขั้นตอนในการตรวจประเมินสภาพตา จะมีการหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งมีผลต่อการมองเห็น 4–6 ชั่วโมง ควรมีญาติมาด้วย และผลของยาขยายม่านตาอาจทำให้ เกิดอาการ เวียนศีรษะ, สู้แสงจ้าไม่ได้ และมองใกล้ลำบาก

• ใช้เวลาในการตรวจ 2-3 ชั่วโมง (ตรวจโดยละเอียด)

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิค ที่ศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ จะทำการตรวจที่ละเอียดโดย

• ตรวจวัดสายตาก่อนและหลังหยอดยาลดการเพ่ง เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง

• ตรวจประเมินวิเคราะห์กระจกตาหาความเสี่ยงการทำเลสิค ด้วยเครื่อง PENTACAM (Scheimflug technology) : จาก Oculus : USA ร่วมกับ Softwareใหม่ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสความเสี่ยงโรคกระจกตา เพื่อลดโอกาสแทรกซ้อนจากการรักษาโดยวิธีเลสิค

• ตรวจภาวะแสงกระจาย-เพี้ยน (Aberration) ภายในดวงตา ด้วยเครื่อง WASCA : Carls Zeiss ;Germany รวมทั้งถ่ายภาพจับลายม่านตา โดยสามารถนำข้อมูลการตรวจตาเฉพาะคนไข้ เพื่อวางแผนการรักษาโดยแสงเลเซอร์ MEL-80 ทำให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นกว่าที่เรียกว่า Wavefront – Guide Lasik.

• ตรวจความหนากระจกตาโดยใช้ เครื่อง Ultrasound Pachymeter.

• จักษุแพทย์ด้านเลสิค จะทำการตรวจสภาพตาโดยกล้องขยายดู เนื้อกระจกตา, เลนส์ตา, ขั้วประสาทตา รวมถึงจอรับภาพทั้งหมดอย่างละเอียด

• จักษุแพทย์ด้านเลสิค นำข้อมูลการตรวจทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้นั้นๆ

• กรณี เตรียมตัวก่อนทำเลสิค คือ อาบน้ำ สระผมให้เรียบร้อย เนื่องจากหลังทำเลสิค อาจต้องงดสระผม โดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ใส่เสื้อติดกระดุมหน้า หลีกเลี่ยงเสื้อยืดแบบสวมศีรษะ เพราะจะถอดเสื้อง่ายโดยไม่โดนที่ครอบตา ให้งดใช้น้ำหอมและงดแต่งหน้า เพราะ จะรบกวนเครื่องเลเซอร์ได้
อาจมีผลต่อความแม่นยำ

การปฏิบัติตัวก่อนทำเลสิค

• ตรวจเลือด Anti-HIV ได้ที่ศูนย์ฯ หรือ นำใบรายงานผลตรวจเลือดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลฯ มาแสดงในวันผ่าตัด (ผลตรวจไม่เกิน 3 เดือน)

• งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันผ่าตัด ดังนี้

- คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 3 วัน

- คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 14 วัน

• วันที่นัดผ่าตัด ควรสระผมก่อนมา ควรงดแต่งหน้า ไม่ควรนำเครื่องประดับ และทรัพย์สินมีค่ามาด้วย และสวมเสื้อติดกระดุมหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อภายหลังการผ่าตัด

• ก่อนการผ่าตัด ควรงดรับประทานยาใดๆ หากมียาที่รับประทานเป็นประจำ กรุณาปรึกษาจักษุแพทย์ตั้งแต่วันที่มาตรวจสภาพตาก่อนทำเลสิค

• ห้ามใช้สเปรย์ดับกลิ่น หรือน้ำหอมทุกชนิด และงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเลเซอร์

• ในวันผ่าตัดห้ามคนไข้ขับรถมาเอง เพราะหลังการผ่าตัดจะปิดฝาครอบตา ถึงจะสามารถมองผ่านรูเล็กๆ ของฝาครอบได้ แต่ภาพจะยังไม่คมชัด นอกจากนี้อาจมีอาการแสบตา เคืองตา น้ำตาไหล ซึ่งจะทำให้การขับรถขาดความปลอดภัย

• กรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่นัดผ่าตัด) ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร เพื่อยินยอมการผ่าตัด

• กรณีที่นัดผ่าตัดเกิน 3 เดือน นับจากวันนัดตรวจประเมินสภาพตา คนไข้มีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาซ้ำก่อนการผ่าตัด เพื่อให้แน่ใจ ว่า ในขณะนั้น สภาพดวงตาของคนไข้ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคใดๆ ที่อาจพึ่งเกิดขึ้น

head_02

การปฏิบัติตัวหลังทำเลสิค

• หลังทำเลสิคใหม่ๆ คืนแรก ควรพักสายตามากๆ โดยงดใช้สายตาโดยไม่จำเป็น เช่น ดูTV , เล่นคอมพิวเตอร์ หรืออ่านหนังสือ และไม่ควรขับรถกลับบ้านด้วยตนเอง ให้นอนหลับตาและพักผ่อนมากๆ เพราะช่วง 6 ชั่วโมงแรก อาจเคืองตามาก ถ้าไม่ได้หลับตา แพทย์มีที่ครอบตาใสๆกลับบ้าน ห้ามแกะออกในคืนแรก เพื่อป้องกันการเช็ดที่รบกวนผิวกระจกตา จนกว่าวันรุ่งขึ้นจักษุแพทย์นัดตรวจจะเปิดที่ครอบตา และทำความสะอาดให้ และให้สวมแว่นกันแดดแทน ปกติวันแรกหลังเลสิค การมองเห็นประมาณ 90% ขึ้นได้

• ช่วง 1 สัปดาห์หลังทำเลสิค เป็นช่วงสำคัญคือ คนไข้ต้องปฏิบัติตัว ห้ามโดนน้ำหรือ ขยี้ตา และหยอดยาแก้อักเสบ ป้องกันติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ส่วนการมองเห็นช่วงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ

• หลัง 1 สัปดาห์หลังทำเลสิค จนถึง 1 เดือน เป็นช่วงที่ค่าสายตาจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยที่ครบ 1 เดือน จักษุแพทย์ทำการวัดค่าสายตาอย่างละเอียดว่าการมองเห็นเป็นอย่างไร ระยะนี้โดนน้ำสะอาดได้บ้าง สระผมเองได้แต่หลีกเลี่ยงน้ำเข้าตา อาจเริ่มแต่งหน้าได้แต่งดการเขียนขอบตา และหมั่นหยอดน้ำตาเทียมอยู่บ่อยๆ

• หลัง 1 เดือน การดูแลเหมือนคนปกติ 99 % แต่ควรหยอดน้ำตาเทียมทดแทนเพิ่มความชุ่มชื้นกระจกตา กรณีว่ายน้ำแนะนำการสวมแว่นกันน้ำเสมอ และจักษุแพทย์จะนัดตรวจประเมินการมองเห็น และสายตา ที่ 3 เดือน , 6 เดือน และ ที่ 1 ปี จะตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดซ้ำ เช่นวัดสายตา กระจกตา เลนส์ตา รวมทั้ง ตรวจสภาพจอรับภาพ และแนะนำการตรวจสุขภาพตาทุกปี

กรณีคนไข้ PRK แพทย์อาจพิจารณาไม่นัดตรวจหลังทำ 1 วัน แต่จะนัดตรวจหลังทำประมาณ 3-5 วัน เพื่อถอดคอนแทคเลนส์ที่ครอบหลังทำ PRK ออก

กรณีคนไข้ ICL การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเหมือนเลสิค