นวัตกรรมเลเซอร์แก้ไขสายตา

Lasik

นวัตกรรมเลเซอร์แก้ไขสายตา มีมากว่า 25 ปี เริ่มจาก

ยุคแรก คือ PRK (Photokeratoplasty) เป็นการใช้เลเซอร์ยิงไปบนผิวกระจกตาดำโดยตรง ข้อดี ทำง่าย กระจาหนาคงรูปร่างเดิม และทำลายเส้นประสาทตาน้อยจึงพบปัญหาตาแห้งน้อย แต่ข้อเสียมีมาก คือ โอกาสเกิดฝ้าที่ผิวตา โดยเฉพาะแก้ค่าสายตามากเกิน -3.00 D ทำให้การเห็นไม่ดีและอาจต้องรักษาฝ้า และที่สำคัญหลังรักษาต้องดูแลนานรวมทั้งปวดตามากได้

ยุคสอง คือ เลสิค (Lasik;Laser In Situ Keratomeiluesis) การรักษามีสองขั้นตอนคือ การเปิดฝาผิวกระจกตาและขึ้นตอนยิงเลเซอร์เย็น (Excimer Laser) เจียรนัยปรับผิวกระจกตา หลังจากนั้นก็ปิดผิวฝากระตกตากลับที่เดิม

แบ่งเป็น
ยุค 2.1 คือใช้ใบมีด (Microkeratome Blade) เป็นวิธีเก่า ทางศูนย์เลสิค ท็อปเจริญ มีเครื่องมือ 3 แบบ ตามความเหมาะสมของตาคนไข้และฝาตาที่ความบาง 130 ไมครอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ยุค 2.2 คือใช้แสงเลเซอร์ตัดผ่านกระจกตา ทางศูนย์เลสิค ท็อปเจริญใช้ เครื่อง Visumax Femtosecond Laser รุ่นใหญ่ ที่ทำให้แผ่นฝากระจกตาเรียบ ขอบแผ่นคมสวยและมีการล็อค (Z-axisX ลดการขยับซึ่งมีผลต่อคุณภาพการมองเห็น ความหนาฝากระจกตาสามารถทำให้บางและกำหนดได้แม่นยำ

ยุคสาม คือ ReLEx-SMILE (Small Intrastromal Lenticular Extraction) โดยเครื่อง Visumax femtosecond Laser เท่านั้น เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยี่ขั้นสูงสุด จึงสามารถรักษาเลเซอร์แก้ไขสายตาแบบแผลเล็ก มีมาประมาณ 5 ปี โดยขนาดแผลเล็กกว่าเลสิคถึง 8 เท่า และไม่มีแผ่นฝากระจกตาจึงไม่มีโอกาศแผ่นฝาตาขยับ ไม่เจ้บการดูแลง่าย ดังนั้น กระจกตาจึงแข็งแรงกว่าเลสิค โดยเฉพาะคนไข้แก้ไขสายตาปานกลาง-มาก ดังนั้นโอกาสสายตากลับคืนจึงน้อย และที่สำคัญวิธีพบว่าตาแห้งน้อยเพราะว่าผิวตาและเส้นประสาทตาโดนรบกวนน้อย วิธีนี้ในต่างประเทศนิยมมากขึ้นและเลสิคนิยมลดลงเนื่องจากวิธีนี้ปลอดภัยในระยะยาว และลดปัญหาที่พบในเลสิค ข้อจำกัดคือ ปัจจุบันรักษาได้เฉพาะสายตาสั้นและเอียง