นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

นพ.วิวัฒน์

นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

Specialty :
กระจกตา, ต้อกระจก และการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ
Qualification Medical School :
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Present Position :
- หัวหน้าหน่วยกระจกตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ