เรามองเห็นได้อย่างไร?

เรามองเห็นได้อย่างไร :

how-to-see

ก่อนอื่นเราควรทราบว่า มนุษย์ เราเห็นได้คือ แสงตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าภายในตา ดวงตาเราเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูป โดยมีกระจกตาดำและเลนส์ตาภายในทำหน้าที่หักเหแสงที่เข้ามาให้โฟกัสตรงจุดรับภาพพอดี ส่วนถ้าการโฟกัสภาพไม่ตกตรงจุดรับภาพพอดีทำให้มองภาพไม่ชัดเจน เรียกภาวะสายตาผิดปกติ แบ่งเป็น ภาวะสายตาสั้นคือการโฟกัสภาพตกก่อนถึงจุดรับภาพดังนั้นทำให้การมองไกลไม่ชัดเจนแต่มองระยะใกล้ดีกว่า แก้ไขโดยการใช้เลนส์เว้า,ภาวะสายตายาวคือการโฟกัสภาพตกหลังจุดรับภาพดังนั้นผลทำให้มองไม่ชัดเจนทั้งไกลและใกล้ แก้ไขโดยการใช้เลนส์นูน, ส่วนภาวะสายตาเอียงเกิดจากการหักเหแสงที่กระจกตาไม่เท่ากันทั้ง 2 แกนผลทำให้การโฟกัสแสงไม่เป็นจุดเดียวแยกเป็น 2 จุด แก้ไขโดยการใช้เลนส์ทรงกระบอกแก้สายตาเอียง ส่วนภาพทีตกบริเวณจุดรับภาพ ซึ่งเปรียบเหมือนฟิลม์จะแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณประสาท ส่งไปยังขั้วประสาทตาและส่งต่อยังเส้นประสาทตา โดยจะมีการไขว่กันสองข้าง ก่อนส่งไปยังสมองส่วนรับภาพซึ่งอยู่ส่วนหลังสมองบริเวณท้ายทอย