ความสามารถในการรักษา

ความสามารถในการรักษา

ตรวจสุขภาพทางตา โดย HOC Program

ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ และการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อลดโอกาสกลับเป็นซ้ำ

สลายต้อกระจก แบบแผลเล็ก โดยเครื่องสลายต้อกระจกแบบมาตรฐานสูง รวมทั้งอุปกรณ์ปลอดเชื้อเฉพาะบุคคล (Custom Pak) และทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง

เลเซอร์จอรับภาพ อาทิเช่น เบาหวานขึ้นจอตาป้องกันตาบอด เลเซอร์รักษาจอตาเสื่อม และจอตาฉีกขาด

ผ่าตัดโรคน้ำวุ้นตา และจอรับภาพ โดยเครื่องมือมาตรฐาน ปลอดเชื้อ และอาจารย์จักษุแพทย์ด้านจอรับภาพที่มีประสบการณ์

ผ่าตัดแก้ไขตาเข ตาเหล่ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา อาทิเช่น แก้เปลือกตาบนตก ทำตาสองชั้น แก้ไขภาวะเปลือกตาผิดปกติม้วนเข้า –ออก มีก้อนบริเวณเปลือกตา โดยจักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านเปลือกตาและเบ้าตา

ผ่าตัดและเลเซอร์ รักษาโรคต้อหิน โดยจักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

เลสิคแก้ไขปัญหาด้านสายตา เช่น สายตาสั้น ยาวและเอียง โดยเครื่องมือและทีมจักษุแพทย์กระจกตาและเลเซอร์กระจกตาที่มีประสบการณ์

ผ่าตัดใส่คอนแทคเลนส์เสริม (Implantable Contact Lens; ICL) ภายในดวงตา เพื่อแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ

ability-to-maintain2