คุณสวาท นุ่มเหนียว

ความรู้สึก หลังการรักษาเลสิคแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิค

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคต้อกระจก

ของ  คุณสวาท  นุ่มเหนียว   อายุ 80 ปี

อาชีพ: แม่บ้าน

โรคตาที่รักษา : ต้อกระจก

testo01

คุณสวาท  นุ่มเหนียว  อายุ 80 ปี

ค่าสายตา: R  -18.25  L   +1.50 ≘2.00  x80๐

Q: เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

A: บังเอิญไปทำบุญที่วัดเล่งเน่ยยี่ เจอครอบครัวนึง มีคุณยาย 1 ท่าน เล่าให้ฟังว่า เคยมาผ่าต้อกระจกที่นี่ และหายมองเห็นชัดเจน จึงมารักษาตามที่นี่

Q: ความประทับใจหลังทำ :

A: หลังผ่า จากที่เกือบมองไม่เห็นอะไรแล้ว คิดว่าคงต้องมองเห็นแค่ข้างเดียว ก็เหมือนเกิดใหม่ หลังผ่ามองเห็นทันที และดีขึ้นเรื่อยๆ ผ่าไป 1 ข้างแล้ว และรอวางแผนจะผ่าอีกขางในอนาคต