คุณสมพงษ์ ศรีสุข

ความรู้สึก หลังการรักษาเลสิคแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิค

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคต้อเนื้อ

ของ  คุณสมพงษ์  ศรีสุข    อายุ 43 ปี

อาชีพ: รับจ้าง

โรคตาที่รักษา : ต้อเนื้อ

testo01

คุณสมพงษ์  ศรีสุข   อายุ 43 ปี

ค่าสายตา: R  L

Q: เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

A: ได้รับคำแนะนำจากเพื่อน , ค่ารักษาไม่แพงมาก

Q: ความประทับใจหลังทำ :

A: การบริการหลังการผ่าตัด ..ยอดเยี่ยม..