คุณบรรจง เตรนะกาโย

ความรู้สึก หลังการรักษาเลสิคแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิค

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคต้อเนื้อ

ของ  คุณบรรจง  เตรนะกาโย  อายุ 65 ปี

อาชีพ: ข้าราชการบำนาญ

โรคตาที่รักษา : ต้อเนื้อ

testo01

คุณบรรจง  เตรนะกาโย  อายุ 65 ปี

ค่าสายตา: R  L

Q: เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

A: มีแพทย์เฉพาะทางโดยตรง เครื่องมือทันสมัย มั่นใจในคุณภาพของการดูแลรักษา, การดูแลและบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน

Q: ความประทับใจหลังทำ :

A: ปัญหาเดิมจากต้อเนื้อ เช่น เคือง แสบ ไม่สบายตาหมดไป รู้สึกสบายตาขึ้น ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น