ป้า เสมือน ขันติบุตร อายุ 65 ปี

ความรู้สึก หลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก

ความรู้สึก หลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก แบบแผลเล็ก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ของ คุณป้า เสมือน ขันติบุตร อายุ 65 ปี

ในโครงการเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนชีวิตใหม่กับ ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

testo04

Q: ความรู้สึก หลังป้าได้เข้าร่วมโครงการและได้ทำการผ่าตัดสลายต้อกระจกที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ

A: ความรู้สึกชีวิตป้าดีขึ้นมาก คือช่วยเหลือตัวเองได้คล่องขึ้น ไม่เป็นภาระกับลูกๆเกรงใจลูกๆเค้าทำงานหนักอยู่แล้ว อีกอย่างเวลาป้าไปไหนมาไหนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะมองเห็นชัดเจนขึ้นแต่ก่อนมองไม่ชัด ข้ามถนนกลัวรถชนเลยไม่อยากออกจากบ้าน ทำให้ป้าหงุดหงิดง่ายด้วย จึงอยากขอขอบคุณโครงการดีๆนี้และทางศูนย์รักษาตาท็อปเจริญที่ให้ความชัดเจนกับป้าอีกครั้ง

Q: อยากให้ป้าบอกหรือฝากคำแนะนำคนอื่นๆ เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก

A: ต้อกระจกทำให้ชีวิตลำบาก มองไม่ชัดเจน การผ่าตัดสลายต้อกระจกไม่เจ็บ หมอทำไม่นานหลังทำเสร็จเปิดตามองเห็นสว่างชัดเจนเหมือนเกิดใหม่เลยคะ อยากให้คนอื่นๆที่ทราบเป็นต้อกระจกและมองไม่ชัด ให้มารักษาต้อกระจก ป้าประทับใจที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญที่ให้ความสว่างชัดเจนกับป้าอีกครั้ง ขอขอบคุณศูนย์รักษาตาท็อปเจริญและรายการเจาะใจที่เลือกป้าอีกครั้ง