คุณ วิไลลักษณ์ ต้นวงษ์วาน อายุ 50 ปี

ความรู้สึกหลังการรักษาต้อหิน

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคต้อหิน

ของ คุณวิไลลักษณ์ ต้นวงษ์วาน อายุ 50 ปี

ในโครงการเปลี่ยนดวงตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ กับ ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

testo03

Q: ความรู้สึก หลังคุณวิไลลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการ และได้ทำการรักษาโรคต้อหิน ที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ

A: ป้ารู้สึกประทับใจในการรักษาที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญทางศูนย์มีจักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหินให้การรักษาคุณหมอใจดีและเป็นกันเอง ให้เวลาซักถามกับดิฉัน อีกทั้งเครื่องมือตรวจตาหลายเครื่อง เลยรู้สึกมั่นใจในการรักษา ตอนนี้คุณหมอให้ดิฉันหยอดยาต้อหิน ดิฉันรู้สึกอาการวิงเวียนศีรษะเหมือนน้อยลง แต่คุณหมอนัดให้ตรวจอยู่ตลอดเพราะโรคต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง

Q: อยากให้คุณวิไลลักษณ์บอกหรือฝากคำแนะนำคนอื่นๆ เกี่ยวกับโรคตาต้อหิน

A: เห็นคุณหมอบอกว่าต้อหินพบได้บ่อยในคนสูงอายุหรือมีกรรมพันธุ์หรือปวดตา วิงเวียน น่าตรวจหาต้อหิน เพราะบางครั้งไม่ทราบมาก่อน เช่นดิฉันจนวันหนึ่งมาตรวจพบความดันตาสูง และประสาทตาโตแล้ว เลยอยากบอกเพื่อนที่มีความเสี่ยงควรตรวจ อย่าประมาทกับดวงตาเดี๋ยวสายเกินแก้ไข